BSL bildades 1960 och har nu cirka 330 familjemedlemskap. Klubben är organiserad i arbetsgrupper med olika ansvarsområden.

Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU). SBU är en nationell organisation med regionala förbund och klubben är därför även medlem i SBUs regionförbund Mälarens Båtförbund (MBF).

Läs mer på undersidorna: