BSLs styrelse

Ordförande: Christer Svensson
Kassör: Monica Svartström
Sekreterare: Peter Lindberg
Ledamöter: Anita Dahllöv, Lennart Ängvard
Suppleanter: Tord Forsander, Camilla Täckdal

Revisorer: Per-Olof Marklund & Inger Porsander
Revisorssuppleant: Peter Bäversten

Representant Mälarens Båtförbund: Anders Blomqvist
Representanter Båtklubbarnas varv: Josef Marosan & Jan Blomkvist
Representanter VFBAB: Christer Svenson (ledamot) & Göran Manske (rep.)

Sammankallande i arbetsgrupper

Anläggningsgruppen: Per-Olov Marklund
Miljöombud: Anders Dahllöv
Redaktör för Torparnytt & webbansvarig: Andreas Miehling
Vinteraktivitetsgruppen: Jan Blomkvist
Barn- och ungdomsgruppen: Gill Oskarsson & Sofia Wallberg
Festkommitté och klubbmästare: Vakant, väljes av styrelsen
Valberedningen: Henry Ceder, Josef Marosan & Magnus Karlström