Svar: Ja!

Vi vet idag att Sveaskog accepterar att BSL betalar 10 % av köpeskillingen vid undertecknandet av köpebrevet, och resten vid övertagandet.

Erbjudandet från Sveaskog gäller fram till 2020-12-01. BSL har betalat arrende till och med 2020-12-31.

Köpebrevet undertecknas tidigast  i december 2020, övertagandet sker lämpligen i april 2021 ty då har medlemmarna betalat in årsavgiften. Det accepterar Sveaskog.

Köpebrevet blir troligen ett enkelt kortfattat avtal om överlåtelse av en tomt i befintligt skick, med ovannämnda betalningsplan.