Svar:  Nej, nästan inte alls!

a) Båtklubbarnas oberoende värderingsman konstaterar i sitt Värdeutlåtande att ”största värdet ligger i att det finns en fastighet som är lämpad för verksamheten. Marginalnyttan/värdet avtar med storleken på fastigheten. Likt en normal bostadstomt så är generellt inte värdet dubbelt så mycket för en dubbel så stor tomt.”
Inte ens båtklubbarnas oberoende värderingsman tror på en matematisk beräkning av marknadsvärdet baserad på antalet kvadratmeter.

b) De erbjudanden som de privata arrendatorerna erhöll hösten 2019 visade nästan ingen hänsyn alls till antalet kvadratmeter, knappast heller till avståndet till Mälaren. Exempelvis vår närmaste granne Kalle erbjöds köpa 14.717 kvadratmeter bästa sjötomt och flera byggnader för 2.900.000:-, medan exempelvis Sjöscouterna erbjöds köpa Skolan med 7.416 kvadratmeter mitt på ön och en byggnad med fristående torrdass för 2.500.000:-.
Sveaskog verkar inte ta någon nämnvärd hänsyn till antalet kvadratmeter.

c) Berörda båtklubbar har ett antal olikheter, exempelvis BSL:s största hamnen och ett mer skyddat läge än Granskärs vågor från Ridöfjärden, Kedjeöns vindutsatta läge med svall från fartyg i farleden och Sextantens minsta hamn i farleden.
En annan skillnad är att Sextanten bara har 50 medlemmar och med endast cirka 20 båtplatser är det nästintill omöjligt att öka till de 300 som övriga klubbar har.
En annan skillnad är att övriga båtklubbar ligger på mindre öar, men BSL ligger på Ridön med alla fördelar det ger.
Ytterligare en skillnad är att BSL har alla bryggor på egen tomt, medan övriga klubbar har sina bryggor på allmänt vatten – med servitut att behålla, underhålla och förnya bryggan.
Det finns säkert fler olikheter mellan båtklubbarna, vilket respektive båtklubb informerat om i direkt dialog med Sveaskog.
Den tomtmark som Sveaskog säljer till båtklubbarna har olika förutsättningar och båtklubbarna har också olika förutsättningar.
Sveaskog har valt att sätta marknadspriset individuellt för tomterna – anpassat till rådande olikheter och förutsättningar.