Svar: Ja, men i begränsad omfattning.

Berörda båtklubbar betalar en årlig arrendeavgift till Sveaskog för att få använda respektive tomtmark. Eftersom båtklubbarna villigt betalar detta arrende så är arrendet marknadsmässigt.

Arrendeavgiften är Sveaskogs intäkt, vid nytecknat avtal är arrendeintäkten garanterad i 20 år.

Därför påverkas priset för friköp av arrendeavgiften.

MEN, priset är inte bara en multiplikation av arrende under ett antal år – ty det finns många andra faktorer att ta hänsyn till!