Svar:  Nej, ty det finns inget.    – tryckfel i  a) rättade 2020-10-13 och -14, samt e) tillkommit

a) Idag är högst 6 fastigheter på Ridön köpta av privatpersoner:
Ridö 3:6 ”Udden” norr om Ormhäll med 2.688 kvadratmeter, slutpris 2.700.000:- i oktober 2019.
Ridö 3:26 ”Närmaste grannen” med 2.419 kvadratmeter, slutpris 2.300.000:- i mars 2020.
Ridö 3:30 ”Kalle” vid infarten till vår vik, sjötomt med 14.717 kvadratmeter, slutpris 2.850.000:- i mars 2020.
Ridö 3:23 ”Skolan” med 7.416 kvadratmeter, slutpris 1.400.000:- i oktober 2020.
Ridö 3:32 “Björkudden” i Kuröviken, byggår 1880, privatägd sedan 2016, även köpt 2017, 14.570 kvadratmeter enligt Lantmäteriet men bara 5.601 kvadratmeter enligt Booli, slutpris 2.750.000:- i oktober 2020 men köpet  återtaget (hembud?), och taxerad som avgiftsfri pga närstående Jehovas Vittnen.

Skatteverket bekräftar att ingen av dessa fastigheter har något taxeringsvärde, samtliga kommer vara föremål för taxering i år eller nästa år.
Ingen av de 16 nybildade fastigheterna har hunnit få taxeringsvärde!
Det finns alltså inget taxeringsvärde för någon privatbostad på Ridön, samma gäller Granskär, Kedjeön och Stora Krogen.

b) Stamfastigheten Ridö 3 omfattar en stor del av Ridön, och består sjö och mark för skogsbruk och jordbruk i ett naturreservat, samt ett antal bostäder/tomter som arrenderas ut. En del av tomtmarken kan inte användas till skogsbruk eller jordbruk, men ägaren Sveaskog har på Länsstyrelsens uppdrag en skötselplan för all mark inom naturreservatet.
Stamfastigheten Ridö 3 har ett taxeringsvärde för tomtmarken, men eftersom ingen avstyckad tomtmark för fritidsbostäder någonsin funnits i stamfastigheten så finns inget taxeringsvärde för tomtmark för fritidsbostäder.

c) När Skatteverket taxerar en fritidsbostad, tar man hänsyn till en hel mängd faktorer. Exempelvis var den är belägen rent geografiskt och om läget är sjönära. Eftersom de köpta privata byggnaderna är mycket gamla, i vissa fall byggda på 1800-talet, saknar modern standard och har i flera fall ett mycket stort underhållsbehov, så är risken stor att tomtmarken är taxeras väl så högt som byggnaderna.
Skattemyndigheten driver inte upp taxeringsvärden på statligt ägda jord- och skogsbruksfastigheter i ett naturreservat långt från fastlandet.
Skattemyndigheterna har en förkärlek för att driva upp taxeringsvärden på fritidshus i bästa skärgårdsläge av det enkla skälet att bostadsmarknaden i våra skärgårdar är galen.
Risken finns att Ridöns privatpersoner får ett modernt taxeringsvärde, utan hänsyn till vad det gamla som stamfastigheten har.

d) Priset på en fritidstomt eller fritidsbostad, kan knappast fastställas som en multiplikation av ett gammalt taxeringsvärde i en tid då budgivning på en överhettad bostadsmarknad sätter slutpriset.

e) Jämför Västerås Stads försäljning av nya villatomter på nedlagd åkermark för minst 500:- kronor per kvadratmeter, inköpta för ett fåtal kronor och mycket låga taxeringsvärden.