Svar:   BSL kommer aldrig att tacka nej till Torpis!

BSL:s medlemmar har unisont beslutat att BSL ska behålla klubbanläggningen på Torpis. På årsmötet 2019 och på medlemsmötet 2020-10-07 framförde ingen förslaget att BSL ska överge Torpis. BSL:s medlemmar är alltså helt överens om att vi ska behålla Torpis.
Utmaningen är att få ett tillräckligt bra erbjudande från Sveaskog – det är det styrelsen kämpar med. Och den kampen fortsätter.

Eftersom BSL aldrig kommer att tacka nej till Torpis, behöver ingen ägna tid och kraft åt något som aldrig kommer att inträffa, det leder bara till tråkiga negativa spekulationer – helt i onödan.

P.S.
Om BSL tackar nej till friköp, kan Sveaskog sälja tomten till en annan “båtklubb” eller fortsätta att hyra ut tomten till BSL. Vi kan inte i förväg veta vad Sveaskog beslutar. En annan “båtklubb” kan exempelvis välja att hyra ut tomten till BSL till vissa villkor eller sälja tomten till BSL – högst sannolikt till högre pris.
Det finns fler komplicerade scenarier som kan inträffa om BSL tackar nej till friköp – alla mycket tråkiga.