Båtsällskapet Lögarängen (BSL) är en av Västerås båtklubbar. Vi är en blandad klubb med både motor- och segelbåtar. Klubben har en fin anläggning på Ridön som är navet i klubbens verksamhet.

BSL bildades 1960 och har nu cirka 330 familjemedlemskap. Klubben är organiserad i arbetsgrupper med olika ansvarsområden. Klubben är ansluten till Svenska Båtunionen (SBU). SBU är en nationell organisation med regionala förbund och klubben är därför även medlem i SBUs regionförbund Mälarens Båtförbund (MBF).

Ordförande har ordet

Hej alla härliga båtvänner!

Nu har de gått en månad sedan jag valdes till BSL:s nya ordförande, ett hedersamt och utmanade uppdrag.

Under den månad som gått har vi i den nya styrelsen hunnit med ett par möten och även tillsatt de vakanser som fanns. Det känns att vi är ett mycket engagerat team med ett gemensamt mål att bevara och värna om vårt ”Torpis”.

Jag har också tagit över Christers uppdrag i VFB AB och närvarat vid deras årsstämma med efterföljande konstituerande styrelsemöte. Även det kändes välkomnande och spännande.

Arbetsgruppen ”FRIKÖP” arbetar för högtryck, för att vara väl förberedda när budet från Sveaskog kommer. Alla ordförandena i de berörda båtklubbarna har gemensamma möten för att bygga kunskap och samordna aktiviteter.

Måndagen den 16/12 var jag med på informationsmötet som Mälarrederiet bjöd in till, tillsammans med en politiker och två tjänstemän från kommunen. Kommunen har nu dragit in den sista subventionen till Mälarrederiet, vilket medför att ötrafiken (till Almö Lindö, Skåpholmen och Ridön) nu upphör från 2019-12-31. Många upprörda röster hördes från öbor och även från mig som anser att Kommunen har ett ansvar för att västeråsare måste kunna komma ut till vårt fina naturreservat. Jag fick ändå en positiv känsla av att det finns en förståelse och vilja till att hitta en lösning för ötrafiken!

Ja det är mycket som berör oss nu men jag ser fram mot ett nytt spännande år tillsammans, då vi också ska fira 60-års jubileum!

Nu väntar några veckors skidåkning i vårt Härliga Härjedalen och jag vill önska er alla en riktig

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 2020

Maud Marklund

Vilka är vi?

Senaste tillskotten i klubben:

  • Tresfjord 29
  • Motorbåt
  • Segelbåt
  • Uttern D77
  • Winga/Ohlsson 29
  • Orrskär 27 L
  • Örnvik 635GP
  • Bavaria 32 Cruiser
  • Ryds 620
  • Bavaria 34

Bli medlem du också >

Länkar

www.bkvarv.se
Båtklubbarnas varv, info och ansökningsformulär

www.ridö.se
Ridö intresseförening