Medlemsförmåner och -erbjudanden

Som medlem i BSL har du tillgång till olika medlemsförmåner och erbjudanden.


Båtförsäkring (via Svenska Sjö)

Som medlem i Svenska Sjö vill vi informera om Svenska Sjös båtförsäkring. Samtidigt som du får en förmånlig försäkring stödjer du BSL, då vi får 400 kr för varje ny medlem som tecknar en försäkring. Information om försäkringen finns här. Glöm inte att ange att du är BSL-medlem.


Fenderskydd (via Marinexpo)

Medlemmar i en båtklubb som ingår i VFBAB erbjuds att köpa fenderskydd direkt från lager till grossistpris. Information finns i Marinexpos infoblad.