Medlemsförmåner och -erbjudanden

Utöver förmånen att få vara med i BSL:s verksamhet och evenemang, så har du tillgång till ett antal medlemsförmåner och erbjudanden, se nedan.

Det är lönsamt att vara medlem i BSL!


Båtsällskapet Lögarängen, BSL

Som medlem i BSL får du tillgång till klubbanläggningen i Torpstaden på Ridön. Där finns bryggor med el för batteriladdning, klubbstuga, toaletter, bastu, grillplats, matplatser, lekplats, paddelbåtar, m m.

Medlemmar betalar inga avgifter vid besök på klubbanläggningen.

Som medlem i BSL kan du vara med i förekommande aktiviteter, exempel få LOVA-bidrag till sanering av båtbotten (förutsätter att BSL söker bidrag för ett antal medlemmar).

BSL:s medlemmar disponerar en cykelbod i Mälarparken, läs mer, hör av dig om du vill hyra plats.

Västerås Förenade Båtklubbar AB, VFBAB

VFBAB erbjuder bra tjänster för båtlyft och vinterförvaring av fritidsbåtar till självkostnadspris, läs mer www.vfbab.se.

Som medlem i BSL har du 20% rabatt på samtliga priser.

Båtklubbarnas varv, BKV

BKV erbjuder till självkostnadspris uppvärmda lokaler, maskiner och verktyg för båtbyggnad och reparation, läs mer www.bkvarv.se.

Som medlem i BSL har du tillgång till varvets tjänster.

Svenska Båtunionen, SBU och Mälarens Båtförbund, MBF

SBU är en riksomfattande intresseorganisation för båtklubbar i Sverige.
BSL är medlem i SBU via Mälarens Båtförbund, läs mer www.malarensbf.se.

Som medlem i BSL får du tidningen Båtliv.
Detta kräver  korrekta adressuppgifter i BSL:s medlemsregister – hör av dig med mail till sekreterare@bsl.nu om du inte får tidningen.

Svenska Sjö AB

Genom din båtklubb BSL är du delägare i försäkringsbolaget Svenska Sjö och det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för båtklubbsmedlemmar och smidig skadereglering. Dessutom ingår sjöassistans dygnet runt.
En utmärkt båtförsäkring. Läs mer www.svenskasjo.se.

Som medlem i BSL får du rabatt på försäkring hos Svenska Sjö.
Samtidigt som du får en förmånlig försäkring stödjer du BSL, då BSL får 100 kronor för varje ny medlem som tecknar en försäkring. Glöm inte att ange att du är medlem i BSL när du tecknar försäkring.