Kontakt

Så här kontaktar du styrelsen:

Så här kontaktar du våra arbetsgrupper:

  • Vid frågor kring hemsidan och klubbens sociala medier kontakta webbredaktionen via webm@bsl.nu.
  • För att kontakta barn- och ungdomsgruppen mailar du ung@bsl.nu.

Styrelsen

Maud Marklund

Maud Marklund

Ordförande

Vatten är hennes element året om, ski and sail!

Mikael Suares

Mikael Suares

Kassör

Motorbåtcruiserentusiast som tycker resan är lika viktig som målet.

Camilla Täckdal

Camilla Täckdal

Sekreterare

Anita Dahllöv

Anita Dahllöv

Ledamot

Älskar att segla långt och länge. Det får gärna vara soligt och varmt men med varma kläder kommer man också långt…

Logotyp BSL

Lennart Ängvard

Ledamot

Logotyp BSL

Patrik Andersson

Suppleant

Thord Porsander

Thord Porsander

Suppleant

Seglar sin Linjett Odette med nummer 101. Har varje år förbättringsprojekt på gång.

Logotyp BSL

Peter Bäversten

Revisor

Inger Porsander

Inger Porsander

Revisor

En ekonom som trivs med båtlivet i Odette.

Logotyp BSL

Kjell Holm

Revisorssuppleant

Representanter

Logotyp BSL

Anders Blomqvist

Mälarens Båtförbund

Jan Blomkvist

Jan Blomkvist

Båtklubbarnas varv

Logotyp BSL

Josef Marosan

Båtklubbarnas varv

Maud Marklund

Maud Marklund

VFB AB

Vatten är hennes element året om, ski and sail!
Logotyp BSL

Göran Manske

VFB AB (suppleant)

Valberedningen

Logotyp BSL

Barbro Brunman

Sammankallande

Från sjösättning till upptagning är hon ute med Carpe Diem så mycket som möjligt för att få vara tillsammans med glada klubbkamrater på Torpis, vårt paradis, och andra vackra platser till sjöss.

Henry Ceder

Henry Ceder

Segar (= Maxi) sig fram i vinden och får då njuta länge av sjön. Håller mygg och folk borta med dragspelet.

Logotyp BSL

Magnus Karlström

Logotyp BSL

Bo Swartström

Sammankallande i arbetsgrupper

Anders Dahllöv

Anders Dahllöv

Miljöombud

Sitter allra helst i sittbrunnen när middagen vankas. Men ibland får salongen duga…

Per-Olof Marklund

Per-Olof Marklund

Anläggningsgruppen

Älskar skärgården i när och fjärran – med Virgin Blue tar han sig dit!

Logotyp BSL

Jan Blomkvist

Vinteraktivitetsgruppen

Logotyp BSL

Vakant (väljes av styrelsen)

Festkommitté och klubbmästare

Gill Oscarsson

Gill Oskarsson

Barn- och ungdomsgruppen

Logotyp BSL

Sofia Wallberg

Barn- och ungdomsgruppen

Andreas Miehling

Andreas Miehling

Redaktion och webmaster

Är medlem för att han inte har bekvämligheterna på båten och älskar att ta en snabb bastutur efter jobbet. Och för att Torpis är den finaste anläggningen i stan!