Kontakt

Så här kontaktar du styrelsen:

Så här kontaktar du våra arbetsgrupper:

  • Vid frågor kring hemsidan och klubbens sociala medier kontakta webbredaktionen via webm@bsl.nu.
  • För att kontakta barn- och ungdomsgruppen mailar du ung@bsl.nu.

Styrelsen

Maud Marklund

Maud Marklund

Ordförande

Vatten är hennes element året om, ski and sail!

Mikael Suares

Mikael Suares

Kassör

Motorbåtcruiserentusiast som tycker resan är lika viktig som målet.

Camilla Täckdal

Camilla Täckdal

Sekreterare

Anita Dahllöv

Anita Dahllöv

Ledamot

Älskar att segla långt och länge. Det får gärna vara soligt och varmt men med varma kläder kommer man också långt…

Logotyp BSL

Lennart Ängvard

Ledamot

Logotyp BSL

Patrik Andersson

Suppleant

Thord Porsander

Thord Porsander

Suppleant

Seglar sin Linjett Odette med nummer 101. Har varje år förbättringsprojekt på gång.

Inger Porsander

Inger Porsander

Revisor

En ekonom som trivs med båtlivet i Odette.

Logotyp BSL

Peter Bäversten

Revisorssuppleant

Representanter

Logotyp BSL

Anders Blomqvist

Mälarens Båtförbund

Logotyp BSL

Erik Gunnarsson

Båtklubbarnas varv

Logotyp BSL

Josef Marosan

Båtklubbarnas varv

Mikael Suares

Mikael Suares

VFB AB (styrelseledamot)

Motorbåtcruiserentusiast som tycker resan är lika viktig som målet.

Maud Marklund

Maud Marklund

VFB AB (styrelsesuppleant)

Vatten är hennes element året om, ski and sail!

Valberedningen

Henry Ceder

Henry Ceder

Sammankallande

Segar (= Maxi) sig fram i vinden och får då njuta länge av sjön. Håller mygg och folk borta med dragspelet.

Logotyp BSL

Magnus Karlström

Logotyp BSL

Bo Swartström

Logotyp BSL

Vakant

Sammankallande i arbetsgrupper

Anders Dahllöv

Anders Dahllöv

Miljöombud

Sitter allra helst i sittbrunnen när middagen vankas. Men ibland får salongen duga…

Per-Olof Marklund

Per-Olof Marklund

Anläggningsgruppen

Älskar skärgården i när och fjärran – med Virgin Blue tar han sig dit!

Logotyp BSL

Vakant

Vinteraktivitetsgruppen

Logotyp BSL

Vakant

Festkommitté

Logotyp BSL

Sofia Wallberg

Barn- och ungdomsgruppen

Andreas Miehling

Andreas Miehling

Redaktion och webmaster

Är medlem för att han inte har bekvämligheterna på båten och älskar att ta en snabb bastutur efter jobbet. Och för att Torpis är den finaste anläggningen i stan!