Information från anläggningsgruppen

Det är kul att jobba för klubben …

BSL har en arbetsgrupp som sköter BSL:s anläggning ute på Ridön, dvs stuga, toaletter, gräsmatta, bryggor, bastu och annat som tillhör den fasta anläggningen. Vi ansvarar för det praktiska arbetet men övriga medlemmar är alltid välkomna att hjälpa till. Återkommande arbetsuppgifter är bland annat våröppningen och höststängningen, klippa gräset, sköta anläggningarna för vatten respektive toa, samt utföra enkla underhållsåtgärder. Så gott som varje år genomförs ett antal mindre projekt och kanske något större projekt som att renovera en brygga eller måla stugan. Det finns en hel del måsten vi utför efter bästa förmåga, men i övrigt avgör kompetens, tid och lust vad som blir gjort.

Vi förutsätter att alla medlemmar hjälper varandra – exempelvis vid tilläggning, städa stugan och plocka in leksaker. Tillsammans är vi en båtklubb där alla hjälps åt och trivs i trevligt sällskap. Vi behandlar alla gäster så som vi vill bli behandlade när vi besöker andra klubbhamnar.

Information om friköp av den tomtmark BSL använderhttp://bsl.nu/information/anlaggningsgruppen/information-om-frikop-av-tomt/

Anläggningsgruppen består av följande personer:

 • Per-Olof Marklund, sammankallande
 • Anders Blomqvist
 • Jan Blomkvist
 • Bengt Ericsson
 • Ole Ewert
 • Göran Lövgren
 • Josef Marosan
 • Bo Moberg
 • Anders Nygren
 • Kent Ridman
 • Håkan Wallberg

Hör gärna av dig om du vill vara med i Anläggningsgruppen!

Vad hände 2019

 • Tältet har fått ny tältduk och dimbar belysning.
 • Riktat och förstärkt bryggan mellan mittbryggan och bryggan ut till bastubryggan.
 • Bytt alla grillgaller, fixat blåsbälg och grillborste.
 • Den trasiga rutschkanan för de minsta barnen ersattes av en ny i mitten av juni.
 • De minsta barnen har fått nya badbaljor som ersättning för de som gått sönder.
 • Skyltat upp badplatser för att undvika att någon förtöjer båten där badstegar finns.
 • Bytt ut en trasig boj och flyttat tillbaka de som kommit ur läge.
 • Mittbryggan har fått en ny skylt längst ut som informerar om att detta är Båtsällskapet Lögarängen.
 • Bubbelbryggan har fått en mingeltrappa mot eftermiddagssolen.
 • Ett antal mindre projekt planeras för genomförande i sommar, exempelvis blev ny matplats ”gourmet-terrassen” vid södra bryggan klar den 4/9. Kanske passar det med ett par runda bord som vi snickrar ihop våren 2020.
 • Tyvärr har koden till toaletterna spridits till alldeles för många obehöriga, därför har vi senarelagt kodlås till stugan – tills vidare gäller nyckel till stugan.
 • Ett stort antal reparationer och småfix har genomförts under säsongen – allt för att anläggningen ska fungera så störningsfritt som möjligt.
 • Ett antal större projekt planeras för genomförande längre fram, exempelvis nytt toasystem. Det finansiella läget efter friköp av tomten har stor påverkan på när vi klarar av detta rent ekonomiskt.

Vad gäller sophanteringen?
Västerås Stad äger och vårdar 28 stycken sopmajor för det rörliga friluftslivet i Mälaren. En av dessa sopmajor finns strax utanför BSL:s område.
Vi är välkomna att lägga våra sopor där om vi vill.
Västerås Stad har valt att inte ha någon sopsortering i dessa sopmajor. Om du vill sortera exempelvis glasflaskor eller pant så kan detta bara göras i de anläggningar som finns på fastlandet för detta.
När klubben har speciella avfall, typ metallskrot eller 10 stycken kasserade trädgårdsstolar, så fraktar vi den typen av avfall till återbruket  med egen båt.
BSL har inget ansvar för sopmajan. Vi hoppas att alla som använder den hjälper till att håll rent och snyggt.