Kontakt

Båtsällskapet Lögarängen

E-post:

  • Vid generella frågor och frågor kring medlemskapet kontakta oss via info@bsl.nu.
  • För mer specifika frågor kontakta vår ordförande (ordf@bsl.nu) eller vår sekreterare (sekreterare@bsl.nu).
  • Ekonomifrågor kan du maila till vår kassör via ekon@bsl.nu.
  • Vid frågor kring hemsidan kontakta vår webmaster via webm@bsl.nu.

Arbetsgrupper

Tävlingsgruppen: tavl1@bsl.nu, tavl2@bsl.nu
Redaktionen (Torparnytt): red@bsl.nu
Barn- och ungdomsgruppen: ung@bsl.nu

BSLs styrelse

Ordförande: Maud Marklund
Kassör: Mikael Suares
Sekreterare: Camilla Täckdal
Ledamöter: Anita Dahllöv, Lennart Ängvard
Suppleanter: Thord Porsander, Patrik Andersson

Revisorer: Inger Porsander, Peter Bäversten
Revisorssuppleant: vakant

Representant Mälarens Båtförbund: Anders Blomqvist
Representanter Båtklubbarnas varv: Josef Marosan, Jan Blomkvist
Representanter VFBAB: vakant (utses av styrelsen), Göran Manske (rep.)

Sammankallande i arbetsgrupper

Anläggningsgruppen: Per-Olof Marklund
Miljöombud: Anders Dahllöv
Webbansvarig: Andreas Miehling
Vinteraktivitetsgruppen: Jan Blomkvist
Barn- och ungdomsgruppen: Gill Oskarsson, Sofia Wallberg
Festkommitté och klubbmästare: vakant (väljes av styrelsen)
Valberedningen: Henry Ceder, Barbro Brunman