Kontakt

Båtsällskapet Lögarängen

E-post:

  • Vid generella frågor och frågor kring medlemskapet kontakta oss via info@bsl.nu.
  • För mer specifika frågor kontakta vår ordförande (ordf@bsl.nu) eller vår sekreterare (sekreterare@bsl.nu).
  • Ekonomifrågor kan du maila till vår kassör via ekon@bsl.nu.
  • Vid frågor kring hemsidan kontakta vår webmaster via webm@bsl.nu.

Arbetsgrupper

Tävlingsgruppen: tavl1@bsl.nu, tavl2@bsl.nu
Redaktionen (Torparnytt): red@bsl.nu
Barn- och ungdomsgruppen: ung@bsl.nu

BSLs styrelse

Ordförande: –
Kassör: Monica Svartström
Sekreterare: Peter Lindberg
Ledamöter: Anita Dahllöv, Lennart Ängvard
Suppleanter: Thord Porsander, Camilla Täckdal

Revisorer: Per-Olof Marklund & Inger Porsander
Revisorssuppleant: Peter Bäversten

Representant Mälarens Båtförbund: Anders Blomqvist
Representanter Båtklubbarnas varv: Josef Marosan & Jan Blomkvist
Representanter VFBAB: – (ledamot) & Göran Manske (rep.)

Sammankallande i arbetsgrupper

Anläggningsgruppen: Per-Olof Marklund
Miljöombud: Anders Dahllöv
Webbansvarig: Andreas Miehling
Vinteraktivitetsgruppen: Jan Blomkvist
Barn- och ungdomsgruppen: Gill Oskarsson & Sofia Wallberg
Festkommitté och klubbmästare: Vakant, väljes av styrelsen
Valberedningen: Henry Ceder, Josef Marosan & Magnus Karlström