Båtsällskapet Lögarängen
c/o Christer Svensson
Infanterigatan 29
723 50 Västerås

E-post:

  • Vid generella frågor och frågor kring medlemskapet kontakta oss via info@bsl.nu.
  • För mer specifika frågor kontakta vår ordförande (ordf@bsl.nu) eller vår sekreterare (sekreterare@bsl.nu).
  • Ekonomifrågor kan du maila till vår kassör via ekon@bsl.nu.
  • Vid frågor kring hemsidan kontakta vår webmaster via webm@bsl.nu.

Arbetsgrupper

Tävlingsgruppen: tavl1@bsl.nu, tavl2@bsl.nu
Redaktionen (Torparnytt): red@bsl.nu
Barn- och ungdomsgruppen: ung@bsl.nu