Båtklubbarnas Varv, BKV

Båtklubbarnas Varv är en ekonomisk förening som ägs till lika delar av de sex största båtklubbarna i Västerås, se hemsidan bkv.se.

Den 1 Februari öppnades Anmälan för säsongen 2024-2025.     <<= anmäl dit så snart som möjligt!

Här kan du utföra självbyggnad, rekonditionering och underhåll.
Inomhus- och utomhusplatser. Maskinell utrustning. Värme och el för alla. Gäller även ”utomhusliggarna”.

Allt till självkostnad!

BSL:s styrels utser varje år, till BKV:s årsstämma, en ledamot och en suppleant att företräda BSL i VFB AB:s styrelse. Vilka personer som representerar BSL redovisas under ”Kontakta oss” i huvudmenyn på BSL:s hemsida.