Information från anläggningsgruppen

Det är kul att jobba för klubben …

BSL har en arbetsgrupp som sköter BSL:s anläggning ute på Ridön, dvs stuga, toaletter, gräsmatta, bryggor, bastu och annat som tillhör den fasta anläggningen. Vi ansvarar för det praktiska arbetet men övriga medlemmar är alltid välkomna att hjälpa till. Återkommande arbetsuppgifter är bland annat våröppningen och höststängningen, klippa gräset, sköta anläggningarna för vatten respektive toa, samt utföra enkla underhållsåtgärder. Så gott som varje år genomförs ett antal mindre projekt och kanske något större projekt som att renovera en brygga eller måla stugan. Det finns en hel del måsten vi utför efter bästa förmåga, men i övrigt avgör kompetens, tid och lust vad som blir gjort.

Vi förutsätter att alla medlemmar hjälper varandra – exempelvis vid tilläggning, städa stugan och plocka in leksaker. Tillsammans är vi en båtklubb där alla hjälps åt och trivs i trevligt sällskap. Vi behandlar alla gäster så som vi vill bli behandlade när vi besöker andra klubbhamnar.

SPECIELLT

VAD HÄNDER

VAD GÄLLER

  • Sophanteringen
  • Strandskydd  (återstår att skriva)
  • Naturreservat (återstår att skriva)
  • Allemansrätt (återstår att skriva)