Detta är ett dokument som hanteras internt i Anläggningsgruppen, men tillgängligt för medlemmarna

2020:
Input från BSL:s Anläggningsgrupp inför säsongen 2020

På grund av förestående friköp av tomten behöver klubben hushålla med utgifterna. Utöver nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder, har vi koncentrerat utvecklingsarbetet till den nya lekbåten och den nya matplatsens två matbord.

 

Så här skrev vi 2019:

Input från BSL:s Anläggningsgrupp inför säsongen 2019

Detta är även en vägledning till styrelsen och årsmöte att fatta beslut efter – vilka åtgärder ska genomföras och vad får det kosta?

Följande inköp och projektarbeten bör genomföras de närmaste åren, vissa redan under säsongen 2019 – strukturerat till fem kategorier:

MÅSTEN (= mer eller mindre akut, behöver genomföras 2019):

 1. Nytt tält behöver köpas in eftersom det vi hade kasserades under stängningshelgen 2018.
  Styrelsen har 2019-02-21 bekräftat att nytt tält ska köpas in, anläggningsgruppen förankrar kostnaden när den är känd. Lasse Andersson har information om vad vi behöver och var vi beställer.
  => Lasse har fått uppdraget att beställa tältduk från DANCOVER, vi hjälps åt med transporten till Torpis.
  28/3: Lasse har fått hem tältduken, förvaras i hans båthus. Kostar cirka 6.000:- inkl frakt.
  24/4: Patrik har transporterat tältduken till Torpis, finns nu i jolleboden.
  4/5: Tältduken på plats! Punkten avslutas.
 2. Ny jollebrygga behöver byggas, nuvarande är helt rutten.
  Använda befintligt material från riven brygga eller köpa in nytt virke? Vi borde passa på att förbättra funktionen – idéer typ bygga en liten brygga för klubbekan, typ en y-bom av trä där båten kan läggas enkelt?
  => Vi kollar status och kommer överens om vad vi behöver göra, därefter eventuell materialanskaffning.
 3. Permanenta ”spången” mellan bryggorna, demonterbar för Tobbes fordon.
  => Hur löser vi detta?
 4. Fixa bojarna.
  En har punka och en har kanske en för lång kedja som fastnade i en dubbelpropeller i somras.
  Enlig Evald har bojarna rejäla sänken och enkel grov galvad kedja och bojar från Hjertmans, fixades för 5-10 år sedan, dvs tekniken borde hålla.
  23/4: Janne Blomkvist har kollat på plats, bara bojen längst in mot ”Bubbelbryggan” behöver bytas, reserv finns på Torpis, efter bytet köper vi ny reserv.
  => Vi kollar status på alla kättingar (längden), och byter den boj som behöver bytas.
  Janne och Evald m fl har fixat
 5. Matplats på marken innanför bubbelbryggan, dvs bygga ett enkelt trädäck. Löfte från 2018.
  => Vi behöver komma överens om vad vi ska göra, därefter eventuell materialanskaffning.
  Fixat i augusti. Bord bygger vi nästa år.
 6. Belysning vid verkstad/toa, idag alldeles för mörkt när man kommer från bryggan.
  Eventuellt fixades detta på senhösten 2018.
  4/5: Konstaterade på plats att detta är klart sedan ifjol, punkten avslutas.
 7. Skyltar som talar om hur bryggorna används, exempelvis
  – ”BADPLATS” = Tilläggning Förbjuden, och kanten målas röd, gäller även 1 meter av bryggnocken
  –  ”RESERVERAD” = Tillsyningsmannens plats och kanten målas röd
  – behövs informationstavla längst up på mittbryggan?
  Styrelsen vill begränsa skyltandet till endast nödvändig vägledning för en friktionsfri funktion.
  Mest troligt är det Västerås Skylt & Gravyr AB på Fältmätargatan 14 som gjort de skyltar vi redan har på Torpis. Vi behöver komma överens om vad vi vill göra med skyltar, därefter beställa.
  24/5: Skyltarna BADPLATS och TILLSYNINGSMAN beställda. Eftersom Tobbe protesterar tog TILLSYNINGSMAN bort.24/5: Förslag till skylt på bryggnocken framtagna, förankring i styrelsen är nästa steg.
  Fixat i augusti. Ny skylt “Båtsällskapet Lögarängen” finns nu på bryggnockenSopmajan får gärna ha information om att den tillhör Västerås Kommun, som ansvarar för tömning och övrig skötsel.
  Fixat, denna del av punkten avslutas.
 8. Kasta kasserat virke, och annat som lags vid skrothögen
  Tryckimpregnerat måste tas om hand på återbruk/miljöstation.
  => Anläggningsgruppen anlitar Tobbe bonde för att få ut en container.
  5/5: Enligt Tobbe kanondyrt att ta ut container, kostar kanske 15.000:-.
  => Kolla med Intresseföreningen om vi kan hänga på deras.
  => Frivilliga medlemmar kan kanske ta med sig något skräp för vidaretransport till något Återbruk.

ENKLA ÅTGÄRDER (= genomför om och när tid och lust finns):

 1. Montera kod-lås för klubbhuset.
  Lås inköpt. Anders Nygren ansvarar. Inkluderar mest troligt byte av dörr. Anläggningsgruppen förankrar kostnaden när den är känd.
  4/5: Kolla dörren på plats ute på Torpis och bestämma vilken dörr som behövs.
  14/5: Tänkbara dörrar studerade på Bauhaus.
  18/5: Lämplig dörr vald och kostnaden är godkänd i styrelsen.
  Hmm, koden sprids hej vilt. Vi kan inte riskera att vem som helst kommer åt rubbet.
  => Styrelsen skriver proposition om att vi behåller nuvarande nyckellåset till klubbstugans dörr. Punkten avslutas.
 2. Trampjollar behöver nya ryggstöd?
  Enligt Patrik byttes alla trasiga ryggstöd 2018, status vid stängningshelgen 2018 är något osäkert.
  => Vi avvaktar en ny inventering senast under öppningshelgen 2019, och beställer därefter så många som behövs.
  4/5: Detta var fixat ifjol. Punkten avslutas.9. Måla om toaletter och verkstad.
  => Anläggningsgruppen kollar behovet och föreslår plan.
 3. Kitta om några fönster i klubbhuset och byta spruckna glas.
  => Anläggningsgruppen kollar behovet och föreslår plan.
  5/5: Ett fönster på framsidan med rejäl och synlig spricka, glaset behöver bytas. Ett fönster på baksidan har en liten spricka som inte är så synlig, dvs vi avvvaktar med fönstret på baksidan.
 4. Vinteraktivitet
  Vid bra isläge och ljusare vinterdagar åka ut med lämpligen Hydrokopter, röja vass och sly samt toppa björkar – om inte så görs detta till sommaren
  Tobbe bonde har enligt uppgift hydrokopter som BSL kan åka med på ?
  => Svårt att få till denna aktivitet pga intensiv skidsäsong och annat, vi får se vad det blir …
  Bidde inget, punkten avslutas.
 5. Bygga en ny lekbåt, eller köpa in en ny/begagnad?
  Mattias har översänt foton och ritning.
  Thord Porsander är intresserad av att driva denna aktivitet.
  => Vi tar fram en plan tillsammans med Thord.
 6. Nya leksaker bör köpas in:
  Lekboden inventerades under stängningshelgen, följande saknas: Några hinkar och spadar, krocketspel, bocciaset, fotbollar, badmintonbollar, ringspel.
  Ny rutschkana i plast, ty den vi hade har kasserats.
  => Ungdomsgruppen ansvarar, men Anläggningsgruppen behöver kanske dubbelkoll att ingenting faller mellan stolarna!?
  Nya badbåtar till badbryggan för de allra minsta, ty de vi hade har kasserats.
  4/5: Anläggningsgruppen levererade nya badbaljor efter överenskommelse med Barngruppen. Klart!
 7. Bänkar vid bastun börjar bli dåliga, borde ersättas av nya.
  => När vi beställer virke till bryggorna adderar vi det som behövs till nya bänkar.
 8. Belysning i tältet respektive grillplatsen?
  29/4: Bengt kollade tältet – möjligheten till elförsörjning och lämpliga lampor.
  4/5: Styrelsen har godkänt kostnaden för belysning i tältet.
  => Bengt fixar tältbelysningen när tid och lust infunnit sig.
  Fixat i september, blev mycket uppskattat.
 9. Vattenståndslinjal på bastubryggan?
  => Kan Janne B fixa?
 10. Badtemperaturmätare på bastubryggan?
  17/5: Fixat, punkten avslutas.
  Hmm, vid stängningen konstaterades att termometern försvunnit.


STORA PROJEKT
(= omfattande och kostsamma, kräver godkänd budget och bemanning, alla kan inte genomföras 2019):

 1. Lägga om tak på klubbhuset.
  De reservpannor vi har är trasiga och halvtrasiga pannor byts ej vid den årliga översynen. Inte akut att åtgärda 2019, men viktigt att beslutsprocessen genomförs under 2019. Anläggningsgruppen tar fram förslag till styrelsen för beslut. En första kostnadsuppskattning är att taktegel till hus och toa/verkstad kostar cirka 25.000:-, om resten av taket behöver bytas blir materialkostnaden 3-4 gånger dyrare, arbetskostnad oräknad. Länsstyrelse och Västerås Kommun kanske ställer krav på rött taktegel, kanske kan annat material accepteras. Ole och P-O kommer att inventera status och mäta upp taket för att ta fram förslag till åtgärder.Insideinfo: ”Det krävs bygglov för byte av takbeläggning till plåt.”=> Anläggningsgruppen kollar status på allt som ingår i takkonstruktionen och föreslår plan.
  17/5: 12 st taktegel Vittinge T11 levererade till stugan för provläggning, längden är lika men bredden är 10 mm smalare.
  => Provläggning Vittinge blir nästa steg!
  Vittinge T11 fungerar trots smalare. Vi testar om vi kan använda denna typ av panna när vi byter ut trasiga.
 2. Spontning av bryggor för att förhindra markerodering till sjön med minskat djup som följd.
  Anläggningsgruppen föreslår lösning och genomförande i etapper, samt beräknar kostnaden.
  Vi har offert och dimensioner.
  Insideinfo: ” Vad gäller spontning av bryggorna så gör en skrivelse till “bygglov” och förklara vad som avses att göras så kommer ett svar på vad som krävs om något.”
  => Vi behöver kolla hur lösningen blir på Torpis, inkl behov att samorda med renovering av brygga.
  => Kanske behövs byggnadslov för att få stänga av den biologiska mångfalden mellan land och hav.
 3. Renovera bryggan ut till bubbelbryggan.
  Inte akut 2019, men roligt att få göra. Bryggor i god standard höjer trivseln för alla. Anläggningsgruppen tar fram plan och kostnad, men bastubryggan går nog före. En första kostnadsuppskattning ger materialkostnaden 35.000:-. Rörstolpar har vi.
  => Anläggningsgruppen kollar behovet och föreslår plan.
 4. Rikta och förstärka bryggan under bastun, mest troligt även badbryggan.
  Nu finns risk att bryggan kan kollapsa vid för många personer i bastun, och bryggdäcket behöver bytas. Akut 2019 eller strax därefter.
  En utmaning är bastun – kan vi temporärt flytta på bastun under bryggbygget eller måste vi bygga ny bastu? Status på aggregatet?
  Anläggningsgruppen tar fram plan och kostnad. En första kostnadsuppskattning ger materialkostnaden 40-60.000:- beroende på var vi drar gränsen till nästa byggprojekt, bastukostnader oräknade.
  => Anläggningsgruppen kollar behovet och föreslår plan.23. Rikta och förstärka bryggan mellan mittbryggan och bryggan ut till bastubryggan
  => Gå igenom och fixa på samma sätt vi gjorde 2018. Rörstolpar finns.
  4/5: Redan fixat av Anders Nygren, punkten avslutas.
 5. Byt ut bastulavar, idag sprickor och mycket smuts i skruvhål, svåra att rengöra. Nya bastulavar bör monteras utan synliga skruvhål ! Trasiga klinkers ersätts av bättre lösning.
  => Denna punkt görs efter det att bryggan under bastun fixats – om detta görs i närtid.
 6. Flytta/ersätta lekbod/segelförråd.
  => Anläggningsgruppen föreslår lösning och genomförande i etapper, samt beräknar kostnaden.
 7. Robotgräsklippare?
  => Anläggningsgruppen föreslår lösning och genomförande i etapper, samt beräknar kostnaden. Ansvarig projektledare efterfrågas.
 8. Byte av toalettsystem?
  Insideinfo: ”För byte av toatank räcker det med att anmäla till Miljö & Hälsa vad man avser att göra.”
  Ole kollar vilka möjligheter som finns, dimensionering av tank en utmaning, Ole har fått låna vattenmätare för att mäta volymer.
  => Vad behövs för att ansluta vattenmätaren!?
  9/5: Köpte UV-lysrör hos Avloppscenter i Dingtuna. De levererar den typ av toasystem som vi har. Deras VD har besökt oss och tittat in på vårt system Tekniker villig att komma ut och kolla vårt system. Fick också ett par dokument om installation och skötsel, men vi kanske redan har dom.
  => Ta ut tekniker för koll på plats.
  => Anläggningsgruppen föreslår lösning och genomförande i etapper, samt beräknar kostnaden.

UNDER STRECKET (= idéer som ännu inte har börjat utredas)

Här parkerar vi behov och önskemål som inte har börjat bearbetats. I dagsläget har vi inget sådant att notera.

På styrelsemötet 2019-02-21 flyttade nämligen styrelsen upp alla aktiviteter vi hade här, men det kommer säkert nya behov eller önskemål.

 

Samt sist men inte minst:

LÅNGSIKTIGA MÅL för Anläggningsgruppens arbete:

 1. Ett toalettsystem som är ”underhållsfritt”, liknande vad som finns för övriga tomtägare på Ridön, exempelvis tillräckligt stor tank och kommunal sugtömning.
 2. Gräsklippning med minsta möjliga manuella insats, exempelvis med robotklippare på ytor av intresse och vildmark på övriga ytor.
 3. Stabila och fräscha bryggor.
 4. Fräsch bastu.
 5. Vattendjup tillräckligt för segelbåtar.
  På grund av en fortgående uppgrundning behöver vi vid behov återställa djupen genom bottenrenovering.