Arbetsuppgifter arbetshelgen när vi ska ÖPPNA anläggningen i början på maj

Arbetshelgen brukar vara en trevlig sammankomst då vi tillsammans tar hand om det som behöver göras inför båtsäsongen. Klubben håller med grillkorv och dryck till lunch.
Arbetsuppfifterna finns på en lista innanför dörren till verkstaden – ofta har några tjuvstartat och gjort något klart före arbetshelgen.

Obligatoriskt

 • Demontera delar av elstängsel mot vildsvin, förvara
 • Driftsätt robotklipparen – klipp med vanlig klippare om det behövs
 • Inventera bryggornas status, notera nödvändiga åtgärder
 • Kolla igenom leksaker och lekutrustning, ta bort eller åtgärda trasigt, notera inköp
 • Rensa hängrännor och sopa tegelpannor (byt vid behov)
 • Städa grillen och askgropen
 • Städa klubbstugan, ta ut och torka av plastmöbler, sätt hjärtstartaren på plats
 • Städa toaletter, inkl urinoar
 • Städa bastun, återställa duschen
 • Ställa ut matbord
 • Sätta upp tältet, återställa belysningen i tältet
 • Kolla att jordfelsbrytarna funkar på anläggningen (el-kunnig)
 • Rengöra belysning på anläggningen från insekter m m
 • Ta ut brandsläckare till sin plats på bryggan, kolla brandsprutan
 • Ta fram och skruva fast badstegar
 • Start av vattensystem färskvatten – kök (inkl klorering av brunn)
 • Start av vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast
 • Tvätta och sjösätta båtar och jollar, m m
 • Ta ut livbojar och kolla räddningsutrustning på bryggan
 • Täcka av lekbåten, förvara täckmaterialet
 • Egenkontroll säkerhet (utförs av styrelsen)

Frivilligt

 • Hugga ved
 • Slå vass där det behövs, även under vattnet (vasskratta finns)
 • Gå med trimmer i tomtens ytterkanter
 • Ansa björkar i tomtgräns, ca 2 meters frigång upp till gren, kapa på 5 meters  höjd
 • Service och rengöring av klubbens maskinpark
 • Laga/räta upp bryggor
 • Förbereda Anläggningsgruppens åtgärder/projekt