Arbetsuppgifter arbetshelgen när vi ska ÖPPNA anläggningen i början på maj

Obligatoriskt

 • Problem att åtgärda: Strömförsörjningen till sjövattenpumpen och bastubryggan ur funktion oktober 2019
 • Inventera bryggornas status, notera nödvändiga åtgärder
 • Rensa hängrännor och sopa tegelpannor (byt vid behov)
 • Städa klubbstugan, ta ut och torka av plastmöbler
 • Städa toaletter
 • Städa bastun, återställa duschen
 • Ställa ut matbord
 • Sätta upp tältet, återställa belysningen i tältet
 • Kolla att jordfelsbrytarna funkar på anläggningen (el-kunnig)
 • Rengöra belysning på anläggningen från insekter m m
 • Ta ut brandsläckare till sin plats på bryggan, kolla brandsprutan
 • Ta fram och skruva fast badstegar
 • Start av vattensystem färskvatten – kök
 • Start av vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast
 • Se över jollerampen, laga om det behövs (ny ska byggas)
 • Tvätta och sjösätta båtar och jollar m m
 • Ta ut livbojar och kolla räddningsutrustning på bryggan
 • Förbereda Anläggningsgruppens åtgärder/projekt

Frivilligt

 • Hugga ved
 • Slå vass där det behövs, även under vattnet (vasskratta finns)
 • Gå med trimmer i tomtens ytterkanter
 • Ansa björkar i tomtgräns, ca 2 meters frigång upp till gren
 • Göra anslagstavlan genomskinlig igen
 • Service och rengöring av klubbens maskinpark
 • Laga/räta upp bryggor