Arbetsuppgifter arbetshelgen när vi ska STÄNGA anläggningen i slutet av september:

Arbetshelgen brukar vara en trevlig sammankomst då vi tillsammans tar hand om det som behöver göras inför vintern. Oftast håller klubben med lite mat och dryck till arbetskraften.
Ofta har några tjuvstartat och åtminstone gjort något klart före arbetshelgen, och anskaffat det materiel  vi behöver.
Efter arbetshelgen kommer en liten grupp medlemmar att ta in robotklipparen och. driftsätta elstängslet
Något senare kommer en liten grupp medlemmar att slamsuga toatunnorna och därefter stänga sjövattnet.
Anders Blomqvist stänger bastun långt in på senhösten.
En sista koll – sen kan vi bara hålla tummarna för att allt klarar sig bra i vinter.

Obligatoriskt

2022 genomfördes slamsugning av toatunnorna redan den 7/9, sjövattnet stängdes den 21/9 och elstängslet mot vildsvin sattes på den 1/9 efter stora angrepp på gräsmatta.
Ett mycket annorlunda år, men nedan finns den traditionella arbetslistan:

 • Storstäda klubbstugan inklusive kyl och frys, sätt på vintervärme
 • Ta hand om hjärtstartaren
 • Rengör plaststolar och bord, förvara på altanen
 • Städa grillen, töm askgropen
 • Storstäda bastun och dusch
 • Ta in tältduken men behåll belysningen i tältet
 • Ta hand om utematborden (ställs på högkant)
 • Ta hand om rutschkana, båtar och jollar
 • Ta in brandsläckare (tål frost), -spruta och slang, samt oljelänsar
 • Ta in livbojar på bryggan
 • Ta upp badstegar, spara den vid bastun ty den kommer att användas
 • Ta in myggfångaren
 • Klippa gräset, ta in robotklipparen och laddstationen (frostfri förvaring)
 • Reparera gräsmattan, så gräs
 • Rigga avskräckning mot vildsvin, utförs när anläggningen är stängd
 • Verifiera att utebelysningen är på hela vintern
 • Täck nya lekbåten (presenning och stödbrädor finns)
 • Rensa hängrännor och sopa tegelpannor (byt vid behov)
 • Ta hem klubbflaggan, notera åtgärder
 • Förvara midsommarstången bakom verkstaden
 • Inventera bryggornas status, notera nödvändiga åtgärder
 • Stäng av och töm vattensystem färskvatten – kök (frysskydda)
 • Stänga av och töm vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast – ta in pumpen
  OBS! Detta utförs efter det att slamsugning av toasystemet är utfört
 • Städa toaletter, frysskydda, spärra dörrarna med bräda
 • Kolla status på toasystemet, sätt på elementet
 • Ta hem skrot till återbruket
 • med mera

Frivilligt

 • Hugga ved
 • Slå vass där det behövs, även under vattnat (vasskratta finns)
 • Röja platsen där jollar förvaras på land
 • Gå med trimmer i tomtens ytterkanter
 • Röja sly i stora stenpartiet
 • Trimma träd, kapa björkar på 5 meters höjd
 • Service och rengöring av klubbens maskinpark
 • Kolla igenom leksaker, ta bort trasiga saker, skriv upp trasigt
 • Förbereda Anläggningsgruppens åtgärder/projekt