Arbetsuppgifter arbetshelgen när vi ska STÄNGA anläggningen i slutet av september:

Obligatoriskt

Komplikation att hantera 2019: Västerås stad utför slamsugning av toalettavfall i oktober, därför behöver sjövattnet var igång tills slamsugningen är klar och de som är med på slamsugningen får ta hand om ” Stäng av och töm vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast”. 2020 skippar vi slamsugningen eftersom Corona stängt toaletterna.

 • Inventera bryggornas status, notera nödvändiga åtgärder
 • Rensa hängrännor och sopa tegelpannor (byt vid behov)
 • Storstäda klubbstugan inklusive kyl etc, sätt på vintervärme
 • Rengör och ta in plastmöbler
 • Städa toaletter, frysskydda
 • Storstäda bastun och dusch
 • Städa grillen, töm askgropen
 • Rengör utebelysningen från insekter, verifiera att den är på hela vintern
 • Ta hand om utematborden (ställs på högkant)
 • Ta in tältduken och belysningen i tältet
 • Ta hand om båtar och jollar m m
 • Ta in brandsläckare (tål frost)
 • Ta upp badstegar, spara den vid bastun
 • Stäng av och töm vattensystem färskvatten – kök (frysskydda)
 • Stänga av och töm vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast – ta in pumpen
 • Ta in livbojar på bryggan
 • Täck nya lekbåten
 • Ta hem hjärtstartaren
 • Ta hem skrot till återbruket
 • Rigga avskräckning mot vildsvin
 • med mera

Frivilligt

Hugga ved

Slå vass där det behövs, även under vattnat (vasskratta finns)

Gå med trimmer i tomtens ytterkanter

Service och rengöring av klubbens maskinpark

Kolla igenom leksaker, ta bort trasiga saker, skriv upp trasigt

Förbereda Anläggningsgruppens åtgärder/projekt