Arbetsuppgifter arbetshelgen när vi ska STÄNGA anläggningen sista helgen i september:

Obligatoriskt

Komplikation att hantera 2019: Västerås stad utför slamsugning av toalettavfall i oktober, därför behöver sjövattnet var igång tills slamsugningen är klar och de som är med på slamsugningen får ta hand om ” Stäng av och töm vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast”

 • Inventera bryggornas status, notera nödvändiga åtgärder
 • Rensa hängrännor och sopa tegelpannor (byt vid behov)
 • Städa klubbstugan, rengör och ta in plastmöbler
 • Städa toaletter
 • Städa bastun
 • Ta hand om matborden (ställs på högkant)
 • Ta in tältduken och belysningen i tältet
 • Ta hand om båtar och jollar m m
 • Ta in brandsläckare
 • Ta upp badstegar
 • Stäng av och töm vattensystem färskvatten – kök
 • Stänga av och töm vattensystem sjövatten – toaletter, dusch och vattenutkast – ta in pumpen
 • Ta in livbojar och räddningsutrustning på bryggan

Frivilligt

Hugga ved

Slå vass där det behövs, även under vattnat (vasskratta finns)

Gå med trimmer i tomtens ytterkanter

Service och rengöring av klubbens maskinpark

Kolla igenom leksaker, ta bort trasiga saker, skriv upp trasigt

Förbereda Anläggningsgruppens åtgärder/projekt