Vår vision med Bubbelbryggan

Vårt uppdrag är att skapa en fräsch brygga, naturligtvis till för ALLA medlemmar

– En dynamisk plats för solbad och mingel, gärna med egen stol om inte plats finns i sofforna

– En gemensam träffpunkt på bryggan som alternativ till små grupper i sittbrunnarna

– En allmän samlingsplats tillgänglig även vid sen ankomst, ett öppet rum utan revir.

Sittbänkar och mingelbord har tillverkats. Räcket har fått belysning liknande den vi har på bryggorna..

De traditionella matborden har redan sina naturliga platser och ska inte ockupera bubbelbryggan!

En ny matplats byggs nästa år lite längre in på bryggan, där planeras runda matbord.

 

Kent Ridman, Per-Olof Marklund och Anders Nygren har ansvarat för skapa den nya bryggan – de besvarar gärna frågor om Bubbelbryggan. Kjell Lundberg, Bengt Eriksson och Göran Lövgren har också lagt ned ett stort arbete på den nya bryggan. Ett flertal andra har ströjobbat.