Endast medlemmar har tillgång till BSL:s nycklar.

STUGNYCKEL

Den som har betalat medlemsavgiften får låna en nyckel till klubbstugan på Ridön.
Denna nyckel ska återlämnas till BSL när medlemskapet upphört.
Grundregeln är att stugan ska vara låst när ingen är där, gäller även alla andra låsta utrymmen.
Det är helt okey att stugan är upplåst när medlemmar är närvarande, men allt ska vara låst när siste medlem lämnar Torpis!

NYCKELKNIPPAN

Det finns en nyckelknippa försedd med en jättestor naturkork, i den finns nyckel till verkstaden och en gemensam nyckel till alla hänglås (bastu, segelbod, lekbod, och verktygscontainerns båda dörrar).
Denna nyckelknippa är upphängd på den trädkrok som finns på gaveln av stugans bardisk.
Alla medlemmar har rätt att använda denna nyckelknippa.
Det finns en tradition att nyckelknippan hänger mitt på verktygstavlan i verkstaden när verkstaden är upplåst, den har en markerad plats där.
Nyckelknippan förvaras alltså bara på två platser – vid stugans bardisk eller på verkstadens verktygstavla. Den ska aldrig lämnas kvar i bastulåset, lekbodslåset, segelbodslåset, etc.
Om någon påstår att nyckelknippan försvunnit måste man leta på alla ovannämnda ställen och därefter leta överallt – BSL har hittills aldrig tappat bort nyckelknippan.

NYCKEL TILL ÅKGRÄSKLIPPAREN

En startnyckel till åkgräsklipparen ligger på åkgräsklipparens sadel. Den behövs för att starta klipparen och den behövs när klipparen körs in i verkstaden efter avslutad klippning, dvs liten sannolikhet att den tappas bort. Dock måste nyckeln tas ur tändningslåset för att batteriet inte ska laddas ur.
Du som använder denna klippare måste ha kunskap att använda den på lämpligt sätt – anvisning finns anslagen på träväggen i verkstaden.