Hör gärna av dig om du vill vara med i Anläggningsgruppen!

Anläggningsgruppen 2020 består av följande personer:

 •  Per-Olof Marklund, sammankallande
 • Anders Blomqvist
 • Jan Blomkvist
 • Bengt Ericsson
 • Ole Ewert
 • Göran Lövgren
 • Josef Marosan
 • Bo Moberg
 • Anders Nygren
 • Kent Ridman
 • Håkan Wallberg

Det händer att andra medlemmar genomför specialuppdrag för klubben:

 • Under 2020 har Thord Porsander byggt ny lekbåt. Kurt Byström har målat och hjälpt till med bygget. Bengt Ericsson har utfört några specialsnickerier som ingår i båtbygget.

 

Anläggningsgruppen 2019 bestod  av följande personer:

 • Per-Olof Marklund, sammankallande
 • Anders Blomqvist
 • Jan Blomkvist
 • Bengt Ericsson
 • Ole Ewert
 • Göran Lövgren
 • Josef Marosan
 • Bo Moberg
 • Anders Nygren
 • Kent Ridman
 • Håkan Wallberg