Hör gärna av dig om du vill vara med i Anläggningsgruppen!

Anläggningsgruppen 2020 består av följande personer:

 •  Per-Olof Marklund, sammankallande
 • Anders Blomqvist
 • Jan Blomkvist
 • Bengt Ericsson
 • Ole Ewert
 • Göran Lövgren
 • Josef Marosan
 • Bo Moberg
 • Anders Nygren
 • Kent Ridman
 • Håkan Wallberg

 

Anläggningsgruppen 2019 bestodav följande personer:

 • Per-Olof Marklund, sammankallande
 • Anders Blomqvist
 • Jan Blomkvist
 • Bengt Ericsson
 • Ole Ewert
 • Göran Lövgren
 • Josef Marosan
 • Bo Moberg
 • Anders Nygren
 • Kent Ridman
 • Håkan Wallberg