Vad gäller sophanteringen

Västerås Stad ansvarar för sophanteringen i 28 stycken sopmajor för det rörliga friluftslivet på öarna i Mälaren.
En av dessa sopmajor finns strax utanför BSL:s område. Vi är välkomna att lägga våra sopor där om vi vill.
Västerås Stad har valt att inte ha någon sopsortering i dessa sopmajor. Om du vill sortera exempelvis glasflaskor eller pant så kan detta bara göras i de anläggningar som finns på fastlandet för detta.
När klubben har speciella avfall, typ metallskrot eller 10 stycken kasserade trädgårdsstolar, så fraktar vi den typen av avfall till återbruket  med egen båt.
BSL har inget ansvar för sopmajan. Vi hoppas att alla som använder den hjälper till att håll rent och snyggt.