Kan du med gott samvete ta med dig familjen eller nära och kära ut i din båt?

Varför säkerhetskontrollera sin båt?

 • All erfarenhet visar att man blir hemmablind och därför inte ser vad som är fel.
 • Med många gånger relativt små förändringar kan du göra din båt säkrare så att du inte behöver utsätta dig själv och dina passagerare för fara.
 • Många båtägare investerar hellre i lite ”lull lull” än att ex kontrollera att brandsläckaren troligen kommer att fungera om den skulle behövas och att det är rätt sorts brandsläckare
 • och i tillräckligt stort antal, placerad på rätt ställe.
 • Genom att låta en erfaren säkerhetsrådgivare gå igenom din båt och påpeka de brister som förekommer kan du efter att dessa är åtgärdade, färdas tryggare.
 • Säkerhetsrådgivaren upprättar ett protokoll som när kontrollen är klar överlämnas till dig som båtägare. Du får även en loggbok för de fem kommande åren, innan nästa kontroll är aktuell. I den har du möjligheten att göra noteringar om vad/vilka åtgärder, förändringar som vidtagits i båten. Du behöver därför inte vid en eventuell försäljning lämna ifrån sig den egna kanske lite mera personligt skrivna loggboken. Du får även en dekal, ett klistermärke (”Ugglan”) som visar att din båt genomgått en säkerhetskontroll.

MBF:s säkerhetskommitté

MBF:s säkerhetskommitté jobbar för att öka säkerheten inom båtlivet. Kommittén samordnar riktlinjer som tas fram ihop med SBU och övriga båtlivsorganisationer. Kommittén ser till att säkerhetsrådgivarna får utbildning och en löpande uppdaterande utbildning. Kommittén åker på nationella säkerhetsträffar som ordnas av SBU för att uppdatera förbundsansvariga i säkerhetsfrågor. Kommittén för även upp angelägna och nya säkerhetsfrågor till det nationella organet. Kommittén samordnar rådgivarnas protokoll som förs i en databas. MBF:s säkerhetsrådgivare är idag 25 st. BSL har två säkerhetsrådgivare, varav en är MBF:s säkerhetskommittéordförande. Vill du göra en säkerhetskontroll av din båt så kontakta någon i nedanstående lista. (Säkerhetsrådgivningen benämndes tidigare säkerhetsbesiktning, besiktning har för vissa en negativ klang och därför har vi ändrat benämningen till vad det egentligen är dvs. en säkerhetsrådgivning till båtägaren.)


Vad kostar det att få sin båt säkerhetskontrollerad?

För att besiktiga en ”normalstor båt” är kostnaden vanligen 300-350 kr, är det en stor båt kan kostnaden vara högre. Säkerhetsrådgivarens kostnad för att ta sig till och från platsen där kontrollen skall utföras brukar vara normal milersättning.


Vad har jag för ekonomisk fördel av att besiktiga min båt?

 • ”Har du en alldeles ny, eller nästan ny båt?”
 • Försäljaren talade sig säkert varm för hur bra allt var.
 • Våra erfarna säkerhetsrådgivare har vid åtskilliga tillfällen gått igenom olika typer av båtar på båtmässor. Där har de under årens lopp, på en del båtar kunnat konstatera åtskilliga felaktigheter som i vissa fall varit allvarliga.
 • Det är klokt att säkerhetskontrollera båten även om den är ny och skinande blank. Den rabatt som Svenska Sjö lämnar gäller även nya, säkerhetskontrollerade båtar.
 • Försäkringsbolaget Svenska Sjö erbjuder rabatt med tvåhundra kronor på försäkringspremien. Denna summa kommer av administrativa skäl att dras från premien nästkommande år. Svenska Sjö erbjuder dessutom 1000 kr lägre självrisk vid sjö-, brand- och slipskada om du låter säkerhetskontrollera din båt. Säkerhetskontrollen skall förnyas vart femte år.

Hur gör jag för att få min båt säkerhetskontrollerad?

Här nedan kan du leta dig fram till din ort eller båtklubb där du med största sannolikhet hittar namnet på din besiktningsman. Om båtklubben du tillhör inte har någon kan du kontakta besiktningsmannen i den båtklubb som är närmast.


Auktoriserade säkerhetsrådgivare i Mälarens Båtförbund

Ort Klubb Rådgivare Telefon
Eskilstuna Eskilstuna Motorbåtsklubb Stig-Erik Bäckström 016-42 17 82
Eskilstuna Eskilstuna Båtklubb Anders Hedin 016-13 24 68
Eskilstuna Båtklubben Tor Ulf Holmqvist 016-12 30 64
Eskilstuna Båtklubben Tor Olavi Sampokoski 016-12 11 21
Fagersta Västanfors Båtklubb Leif Andersen 0223-715 30
Fagersta Fagersta Båtklubb Paul Rool 0223-124 65
Hallstahammar Hallstahammar Kolbäck Båtklubb Ralf Björklund 0220-145 85
Hallstahammar Strömsholms Båtklubb Gunberth Sjöberg 0220-14 95
Kungsör Kungsörs Segelsällskap Fredrik Bjälevik 0227-142 77
Köping Köpings Motorsällskap Magnus Thele 0221-190 68
Mariefred Mariefreds Båtklubb Lars Kärling 0159-127 34
Nykvarn Taxinge Båtklubb Reine Andersson 08-552 48 75
Strängnäs Strängnäs Segelsällskap Åke Carlsson 0152-151 71
Strängnäs Strängnäs Segelsällskap Gunnar Larsson 0152-144 24
Strängnäs Strängnäs Segelsällskap Christiaan Reischwein 0152-123 73
Strängnäs Båtklubben Gripen Henrik Thernlund 0152-154 65
Torshälla Torshälla Segelsällskap Melvin Kronlund 016-35 53 87
Torshälla Torshälla Motorbåtsklubb Klas-Olof Örn 016-35 81 30
Västerås Båtsällskapet Lögarängen Mikael Backman 021-14 85 97
Västerås Båtsällskapet Lögarängen Jan Blomkvist 070-465 81 36
Västerås Wästerås Motorbåtsklubb Per-Olof Falk 021-18 58 59
Västerås Båtklubben Vega Ulf Stenzelius 021-708 97
Åkers Styckebruk Mariefreds Båtklubb Göran Björkegren 0159-308 83

Mer information?

Läs mer om säkerhet på http://www.jablo.se/Batbesiktning.html.