Antalet anmälda, båtrelaterade brott i Västeråsområdet de senaste åren har stadigt legat runt ett 80-tal, undantaget 2017 då 101 brott anmäldes. I syfte att bringa ned brottsligheten har kommunpoliserna Christer Öhrlund och Anders Hedström, tagit initiativ till att bilda en Båtsamverkansgrupp. I Båtsamverkansgruppen finns redan några BSL-medlemmar, men vi behöver bli flera!

– Modellen är hämtad från de redan etablerade Grannsamverkansgrupperna som finns på många orter, säger Christer Öhrlund.

Syftet är, som sagt, att försöka bringa ned antalet brott till ett minimum. Detta genom att helt enkelt öka båtägarnas uppmärksamhet i och kring fritidsbåtshamnarna:

– Vi vet att vissa ligor, som specialiserat sig på att exempelvis stjäla utombordare, emellanåt opererar i landets fritidsbåtshamnar. Kan vi öka medvetandet hos båtägarna kan vi motverka detta.

För att få igång en fungerande Båtsamverkan träffade Christer Öhrlund, och hans kommunpoliskollega Anders Hedström, representanter för båtklubbarna i stan. Ett 15-tal hade hörsammat inbjudan till Polishuset:

– Det finns egentligen inget tak på hur många ombud vi kan vara. Men det här är en början och vi hoppas vi, på sikt, kan få representanter från alla kommunens sex fritidsbåtshamnar och även de privata hamnarna:

– Ju fler desto bättre, konstaterar Christer Öhrlund, och påpekar att det i första skedet inte handlar om någon form av vakttjänstgöring eller liknande:

– Vi hoppas med detta att båtägarna kan vara mer uppmärksamma på vilka som rör sig i hamnområdena. Prata med okända personer eller notera det som ser konstigt ut. Kan vi göra detta ökar vi tryggheten och minskar brottsligheten.

En annan effektiv åtgärd, som alla båtägare borde göra, är att fylla i det ”Båtkort”, som bland annat försäkringsbolagen tillhandahåller.

– Man fyller i alla uppgifter om båten på ”Båtkortet” och förvarar det hemma. När vi sedan hittar stöldgods är det betydligt enklare att finna ägaren, säger Öhrlund, som tillägger att det försäkringsbolagen också erbjuder DNA-märkning av båtar och tillbehör.

Är du intresserad att bli ombud i Båtsamverkansgruppen maila ditt intresse till christer.ohrlund@polisen.se eller anders.hedstrom@polisen.se.


Här hittar du ”Båtkortet”. Fyll i detta och förvara det hemma. >

Likaså kan Du läsa mera om Båtsamverkan. >