Allmänna miljövettsregler för båtfolk

 • Värna om allemansrätten. Kom ihåg både rättigheter och skyldigheter. Upplev och njut av natur- djur- och fågelliv.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet. Tystnad, stillhet och mörker är en del av miljön.
 • Håll alltid husdjur under tillsyn – och kopplade iland.
 • Elda eller grilla aldrig på berghällar. Använd iordningställda eldplatser eller egen grill.
 • Städa efter dig – och andra. Ta med soporna hem eller använd uppställda sopmajor/sopbehållare – källsortera. Farligt avfall tas hem och lämnas på miljöstation
 • Använd i första hand toalett i land. Båtens toalett skall ha tank och vara stängd för direktutsläpp. Töm i sugstation.
 • Använd alkylatbensin och miljöanpassad olja om du har du en 2-takts utombordare.
 • Minska på gasen. Motorn kan avge upp till 30 % oförbrända bränslerester. Ett liten minskning på gasen ger stor besparing.
 • Sköt om din motor så att den inte läcker olja. Lämna olja och oljefilter på avsedd plats. Länspumpa inte slagvatten med oljespill – använd oljestrumpa i kölsvinet.
 • Använd endast godkända bottenfärger och kemikalier. Och använd inte mer än du behöver.
 • Rapportera oljeutsläpp och andra risker för miljö och sjöfart.
 • Visa aktsamhet mot fiskredskap och anläggningar.

Vad som gäller på vår klubbanläggning kan ni läsa om via länkarna till höger.