Syfte och medlemsnytta

Svenska Båtunionens syfte är bland annat att

 • tillvarataga fritidsbåtlivets intressen och stödja dess ungdomsverksamhet
 • verka för fritidsbåtlivets utveckling och anpassning till natur, miljö och samhälle
 • verka för utbildning inom båt- och sjöliv syftande till gott kamrat- och sjömanskap samt god sjösäkerhet
 • verka för säkra fritidsbåtar
 • i frågor som rör fritidsbåtslivet vara kontaktorgan och remissinstans för myndigheter och organisationer
  samt delta i internationellt samarbete
 • vara opinionsbildande och drivande i båtlivsfrågor
 • följa och påverka försäkringsvillkoren för fritidsbåtar och båtklubbar
 • sprida information om båtlivsfrågor och Svenska Båtunionens verksamhet genom egen tidning – Båtliv

Fördelar med ett medlemskap

En båtklubb som är medlem i ett båtförbund anslutet till Svenska Båtunionen har tillgång till:

 • Båtförbundets stöd, utbildningar, rabatter samt regionala och lokala påverkansarbete och myndighetskontakter.
 • Svenska Båtunionens medlemssystem BAS, utvecklat av båtklubbar för båtklubbar.
 • Båtklubbsförsäkring genom Svenska Sjö, inklusive olycksfallsförsäkring för medlemmar och andra som deltar i aktiviteter som ordnas av klubben.
 • Svenska Sjös förmånliga båtklubbspaket som innebär återbäring till din båtklubb när medlemmarna tecknar Svenska Sjös båtförsäkring samt stöd till båtklubben för marknadsföring av Svenska Sjö båtförsäkringar.
 • Rabatt på medlemmarnas egna båtförsäkringar i Svenska Sjö.
 • Europas största båttidning, sex nummer per år av Båtliv, till alla båtklubbsmedlemmar.
 • Tidningen Båtlivs digitala nyhetsbrev med nyheter inom svenskt och internationellt båtliv till alla båtklubbsmedlemmar.
 • Svenska Båtunionens nyhetsbrev till klubbfunktionärer med föreningsrelaterade nyheter anpassat till båtklubbar.
 • Svenska Båtunionens rabattavtal från leverantörer av hamn- och varvsutrustning, kontorsmateriel och mycket annat.
 • Support i miljöfrågorjuridikföreningskunskapsäkerhet och BAS m.m. Regionalt genom ert båtförbund, nationellt genom Svenska Båtunionens kansli och ideellt arbetande kommittéer.
 • Ekonomihantering genom Båtklubbspaketet i Swedbank.
 • Möjlighet att ansöka om Båtklubbslån genom Swedbank.
 • Möjlighet att söka stöd ur SBU-fonden.
 • XRF-projektet med utbildning i mätning av biocidfärger på båtbottnar samt tillgång till XRF-mätinstrument.
 • Fortbildning för funktionärer genom båtklubbsdagar och seminarier om allt från båtmiljö och sjösäkerhet till föreningsjuridik och ungdomsverksamhet.
 • Svenska Båtunionens utbildningsmaterial i bland annat miljöarbete för båtklubben, föreningskunskapbåtmanövrering och ungdomsverksamhet i båtklubben.
 • Representation och möjlighet att påverka i nationella och internationella organ, t.ex. Nämnden för båtlivsutbildningSjösäkerhetsrådetEU och Östersjöregionen genom Nordiska Båtrådets observatörsstatus i Helcom.
 • Svenska Båtunionens arbete med myndighetsbevakning och påverkan för ett hållbart och tillgängligt båtliv, i hela landet.