CoBoats Båtsamverkan    finns att hämtas i Appstore
Appen CoBoats Båtsamverkan är skräddarsydd för båtklubbar och båtägare. I CoBoats kan användarna enkelt, säkert och krypterat samarbeta och kommunicera med varandra utan att behöva varken e-postadresser eller telefonnummer samt få viktig information från polis och försäkringsbolag. All användarkommunikation sker i slutna grupper där det alltid finns minst en administratör som är ansvarig för medlemmarna i gruppen.

På BSL:s hemsida finns information om Båtsamverkan.

Nedan aktuell information från ansvarig för CoBoats i Västerås

  • Det finns numera närmare 1 700 Coboatsanvändare i Västeråsområdet.
  • Antalet hamnplatser för fritidsbåtar, kommunala och privata,  är närmare 3 500.
  • Det betyder att i runda tal varannan bryggplatsinnehavare är medlem i Coboats.
  • Mot den bakgrunden behöver vi, Båtsamverkan Västerås, göra en rejäl marknadsföring av Coboats bland våra brygg- och hamngrannar.
  • På Båtsamverkan Västerås Facebook-sida finns marknadsföringsmaterial som lätt går att modifiera för att passa just din brygga eller hamn.
  • Facebook-sidan når Du via denna QR-kod:
   QR-kod CoBoats

Materialet finns under rubriken ”Filer” och heter ”Båtsamverkan” respektive ”Båtsamverkan2-1”.

Marknadsför CoBoats bland Dina brygg- och hamngrannar!

Coboats, för ett säkrare båtliv och för att minimera brottsligheten på våra bryggor och i våra hamnar. Mer information om Coboats hittar Du här: CoBoats Båtsamverkan – app skräddarsydd för båtklubbar och båtägare

Mvh
Håkan Slagbrand, Båtsamverkan Västerås